Direct spre continut
Ministerul Afacerilor Externe al Finlandei

Protecţia copilului în Finlanda - Ambasada Finlandei la Bucureşti : Actualitati

AMBASADA FINLANDEI la Bucureşti

Ambasada Finlandei
Strada Atena 2 bis, Bucuresti 011832, Romania
Tel. +40-21-230 7504
E-Mail sanomat.buk@formin.fi
Română | English | Suomi | Svenska
Caracter normalCaracter mai mare
 

Sprijinul şi asistenţa sunt oferite în timp util

Părinţii sunt principalii responsabili pentru siguranţa oricărui copil. In Finlanda, prin Actul Normativ al Protecţiei Copilului, autorităţile competente au obligaţia să sprijine părinţii în cazul în care apar probleme în familie.

In Finlanda, siguranţa copilului presupune dezvoltarea favorabilă a acestuia conform Actului Normativ al Protecţiei Copilului. Serviciile de sănătate oferă asistenţă specializată prin asigurarea de servicii medicale şi de psihiatrie pentru copil, atunci când este cazul. Serviciile pentru Proţectia Copilului nu fac însă parte din acest sistem social şi nu intervin decât în cazul în care dezvoltarea sau sănătatea copilului sunt puse în pericol.

Principiul de bază al conceptului de protecţie a copilului este interesul superior al acestuia, înainte şi mai presus de orice. Când se stabilesc interesele copilului, se ţine cont de mediul cultural, lingvistic şi religios din care acesta provine. Copiilor multilingvi li se oferă posibilitatea să studieze şi cea de-a doua limbă.

Adeseori, serviciile pentru protecţia copilului sunt asociate cu teama că statul va lua copiii de lângă parinţi. In fapt, serviciile pentru protecţia copiilor incearcă mereu să ajute copilul în aşa fel încât acesta să continue să locuiască acasă, sau să se întoarcă acasă, atunci când problemele familiale au luat sfârşit.

Cele mai frecvente cazuri întâlnite de serviciile de protecţie a copilului sunt cele legate de problemele mintale ale părinţilor sau ale copiilor, abuzul de substanţe sau violenţa domestică. In Finlanda este interzisă prin lege aplicarea de corecţii fizice copiilor. Copilul poate fi oricând plasat în custodia statului în situaţii de urgenţă, dacă situaţia de acasă îi pune în pericol siguranţa şi dezvoltarea.

In Finlanda toate familiile sunt tratate în mod egal

Finlanda este un stat de drept democratic, unde valori ca egalitatea şi drepturile copilului şi ale femeii constituie piloni de bază ai societăţii. Finlanda se situează în topul clasamentelor tuturor sondajelor internaţionale unde aceste valori sunt comparate. Serviciile de Protecţie a Copilului funcţionează conform legilor şi tratatelor internaţionale. Serviciile finlandeze de Protecţie a Copilului nu recurg la plasarea copiilor în custodia statului decât cu motive serioase. Constituţia finlandeză asigură egalitatea tuturor în faţa legii.

Protejarea confidenţialităţii constituie un element important în cadrul legislaţiei serviciilor sociale. In consecinţă, serviciile de protecţie a copilului sunt autoritatea abilitată şi nu au voie să divulge informaţii despre cazuri individuale nici presei, nici altor autorităţi.

Ingrijirea instituţională - doar în ultimă instanţă

Plasarea copilului în custodia statului constitute mereu ultima cale de acţiune la care statul apelează, pe baza unui temei solid şi pentru protejarea copilului. Dacă părţile implicate se opun plasării în custodia statului, această decizie poate fi pusă în practică de către serviciile sociale locale doar în urma unei hotărâri judecătoreşti. Decizia de a plasa un copil în custodia statului are întotdeauna o justificare temeinică. In cazul în care există suspiciuni că o eroare s-ar fi comis, decizia poate fi contestată.

Părinţii sau tutorii copilului au dreptul de a face apel la Curtea Administrativă dacă sunt nemulţumiţi de decizia serviciul social de a plasa de urgenţă copilul în custodia statului. In cazul în care această decizie a fost luată de către Curtea Administrativă, eventuala contestaţie poate fi făcută direct la Curtea Supremă Administrativă. Orice persoană care beneficiază de asigurări sociale în Finlanda şi care nu este mulţumită de serviciile primite sau de modul în care a fost tratată, poate notifica biroul responsabil sau poate depune o plângere la Agenţia Administrativă Regională.

In cazul în care plasarea copilului în custodia statului constituie un lucru absolut necesar, atunci serviciile pentru protecţia copilului vor oferi sprijin atât copilului, cât şi părinţilor. Nu se caută nişte vinovaţi ci se încearcă găsirea modalităţile prin care ofiţerii sociali pot asista familia. Dacă problemele identificate vor fi în cele din urmă rezolvate, atunci copilul poate reveni în mediul familiei.

Tipareste aceasta pagina

Actualizat 11.10.2017


© Ambasada Finlandei la Bucureşti | Despre site | Coordonate ambasada