Direct spre continut
Ministerul Afacerilor Externe al Finlandei

Ambasada Finlandei la Bucureşti

AMBASADA FINLANDEI la Bucureşti

Ambasada Finlandei
Strada Atena 2 bis, Bucuresti 011832, Romania
Tel. +40-21-230 7504
E-Mail sanomat.buk@formin.fi
Română | English | Suomi | Svenska
Caracter normalCaracter mai mare
 

Protecţia copilului în Finlanda

Sprijinul şi asistenţa sunt oferite în timp utilPărinţii sunt principalii responsabili pentru siguranţa oricărui copil. In Finlanda, prin Actul Normativ al Protecţiei Copilului, autorităţile competente au obligaţia să sprijine părinţii în cazul în care apar probleme în familie. Mai mult...

Libera exprimare asigură idei mai bune! Libertatea presei sărbătorește 250 de ani în Suedia și Finlanda

Burgstaller PohjanheimoLa 2 decem­brie, Fin­lan­da și Sue­dia săr­bă­to­resc 250 de ani de liber­ta­te a pre­sei. Pe aceas­tă dată în 1766, Rik­s­dag (Par­la­men­tul Sue­dez) a adop­tat Legea cu pri­vi­re la liber­ta­tea pre­sei, pri­mul act legi­sla­tiv de acest fel în lume. De fapt, aces­ta a fost adop­tat îna­in­te de Decla­ra­ția de Inde­pen­den­ță a Sta­te­lor Uni­te și Revo­lu­ția Fran­ce­ză. Mai mult...

© Ambasada Finlandei la Bucureşti | Despre site | Coordonate ambasada