Direct spre continut
Ministerul Afacerilor Externe al Finlandei

Ambasada Finlandei la Bucureşti

AMBASADA FINLANDEI la Bucureşti

Ambasada Finlandei
Strada Atena 2 bis, Bucuresti 011832, Romania
Tel. +40-21-230 7504
E-Mail sanomat.buk@formin.fi
Română | English | Suomi | Svenska
Caracter normalCaracter mai mare
 

În Finlanda toate familiile sunt tratate în mod egal

Finlanda este un stat de drept unde serviciile de protecție a copilului funcționează în baza legilor și tratatelor internaționale. Serviciile finlandeze de protecție a copilului nu plasează copiii în custodia statului și nici nu îi pun în plasament pe criterii legate de naționalitate sau fără motive întemeiate.Principiul confidențialității este un element important în legislația ce ține de serviciile sociale. Ca atare, serviciile de protecție a copilului nu au voie să divulge în mass-media in Mai mult...

Libera exprimare asigură idei mai bune! Libertatea presei sărbătorește 250 de ani în Suedia și Finlanda

Burgstaller PohjanheimoLa 2 decem­brie, Fin­lan­da și Sue­dia săr­bă­to­resc 250 de ani de liber­ta­te a pre­sei. Pe aceas­tă dată în 1766, Rik­s­dag (Par­la­men­tul Sue­dez) a adop­tat Legea cu pri­vi­re la liber­ta­tea pre­sei, pri­mul act legi­sla­tiv de acest fel în lume. De fapt, aces­ta a fost adop­tat îna­in­te de Decla­ra­ția de Inde­pen­den­ță a Sta­te­lor Uni­te și Revo­lu­ția Fran­ce­ză. Mai mult...

© Ambasada Finlandei la Bucureşti | Despre site | Coordonate ambasada