Direct spre continut
Ministerul Afacerilor Externe al Finlandei

Ambasada Finlandei la Bucureşti

AMBASADA FINLANDEI la Bucureşti

Ambasada Finlandei
Strada Atena 2 bis, Bucuresti 011832, Romania
Tel. +40-21-230 7504
E-Mail sanomat.buk@formin.fi
Română | English | Suomi | Svenska
Caracter normalCaracter mai mare
 

Suedia şi Finlanda sărbătoresc 250 de ani de libertate a presei

LindahlPohjanheimoAmbasadorul Suediei în România, Anneli Lindahl Kenny, şi ambasadorul Finlandei în România, Päivi Pohjanheimo, abordează tema libertăţii presei, esenţială în societăţile democratice. Mai mult...

Libera exprimare asigură idei mai bune! Libertatea presei sărbătorește 250 de ani în Suedia și Finlanda

Burgstaller PohjanheimoLa 2 decem­brie, Fin­lan­da și Sue­dia săr­bă­to­resc 250 de ani de liber­ta­te a pre­sei. Pe aceas­tă dată în 1766, Rik­s­dag (Par­la­men­tul Sue­dez) a adop­tat Legea cu pri­vi­re la liber­ta­tea pre­sei, pri­mul act legi­sla­tiv de acest fel în lume. De fapt, aces­ta a fost adop­tat îna­in­te de Decla­ra­ția de Inde­pen­den­ță a Sta­te­lor Uni­te și Revo­lu­ția Fran­ce­ză. Mai mult...

© Ambasada Finlandei la Bucureşti | Despre site | Coordonate ambasada