Suoraan sisältöön
Suomen ulkoministeriö

Viza - Ambasada Finlandei la Bucureşti : Servicii : Viza şi Permisul de rezidenţă

AMBASADA FINLANDEI la Bucureşti

Ambasada Finlandei
Strada Atena 2 bis, Bucuresti 011832, Romania
Tel. +40-21-230 7504
E-Mail sanomat.buk@formin.fi
Română | English | Suomi | Svenska
Kirjasinkoko_normaaliKirjasinkoko_suurempi
 

Viza şi Permisul de şedere

Incepând cu data de 1 ianuarie 2002, cetatenii români pot calatori în spatiul Schengen,  fara viza.

Ţǎrile din Spaţiul Schengen (Austria, Belgia, Cehia, Danemarca, Elvetia, Estonia, Finlanda, Franţa, Germania, Grecia, Islanda, Italia, Letonia, Lichtenstein, Lituania, Luxemburg, Malta, Olanda, Norvegia, Polonia, Portugalia, Slovacia, Slovenia, Spania, Suedia si Ungaria) au stabilit de comun acord regulile cu privire la circulaţia cetǎţenilor din alte ţǎri pe teritoriile lor şi au decis care sunt ţǎrile ai cǎror cetǎţeni au nevoie de vizǎ.

Viza reprezintǎ un permis de intrare temporar pentru o perioadă mai scurtǎ de 3 luni. Acest permis de intrare permite unui cetǎţean sǎ intre şi sǎ stea în Spaţiul Schengen de îndata ce şi celelalte condiţii au fost îndeplinite.

Cei care au nevoie de vizǎ trebuie sǎ depunǎ actele la cea mai apropiatǎ misiune diplomaticǎ a Finlandei. În ţǎrile în care Finlanda nu are ambasadǎ, o altǎ ţarǎ din Spaţiul Schengen o poate reprezenta în probleme de vizǎ.

Incepand cu 28 aprilie 2014, cetǎţenii Republicii Moldova posesori de pasapoarte biometrice nu mai au nevoie de vizǎ pentru a calatori in spatiul Schengen. Cetǎţenii moldoveni şi de alte naţionalitǎţi cu reşedinţa permanentǎ în Republica Moldova care nu au pasapoarte biometrice,  pot depune actele la Centrul Comun de Vize (CAC, Common Application Center) deschis la Ambasada Ungariei la Chişinǎu. Centrul de Vize poate furniza toate informaţiile cu privire la documentele necesare.

Adresa: Bd. Ştefan cel Mare şi Sfînt, 131, Chişinǎu; tel:(+373 22) 20 00 78, 22 86 68 Fax:(+373 22)22 45 13; E-mail: cac.chisinau@gmail.com; http:www.cac.md/

Este recomandabil să se contacteze Centrul, telefonic sau prin e-mail, înainte de depunerea actelor pentru a se obţine o programare. Programarea se poate face în limbile română, rusă, engleză, germană şi franceză.

Viza

Sectia Vize a Ambasadei este deschisa de luni pana vineri intre orele 9-11. Este obligatoriu să se contacteze Ambasada, telefonic (021 230 7504)  sau prin e-mail (sanomat.buk@formin.fi) , înainte de depunerea actelor pentru a se obţine o programare.

Este recomandabil sa se aplice pentru viza cu cel putin o luna inainte de calatorie. Timpul de procesare este de 15 zile, insa in cazuri exceptionale poate dura pana la 60 de zile.

Actele necesare cetatenilor de alta nationalitate, rezidenti in Romania care solicita viza la Ambasada Finlandei la Bucuresti, sunt urmǎtoarele:

1. Un formular de vizǎ  completat şi semnat personal.

2. O fotografie color, 36 x 47 mm. Cerinţele fotografiei sunt urmǎtoarele :

  • să fie făcutǎ din faţǎ,
  • persoana să fie recognoscibilǎ,
  • capul trebuie sǎ fie drept, plasat în centrul fotografiei şi în întregime vizibil
  • ochii să fie vizibili şi sǎ priveascǎ spre aparat. Ochelarii sau pǎrul să nu împiedice ca ochii să fie vizibili
  • expresia feţei neutrǎ, cu ochii deschişi şi gura închisǎ,
  • sǎ nu fie mai veche de 6 luni,

Pentru alte informaţii se poate consulta Passport photo guidelines.

3. Paşaportul trebuie să fie valabil cel puţin încă 3 luni de la întoarcerea din cǎlǎtorie.

4. Permisul de reşedinţǎ trebuie să fie valabil cel puţin încă 3 luni de la întoarcerea din cǎlǎtorie.

5. Asigurarea medicalǎ trebuie sǎ acopere durata vizei în Spaţiul Schengen şi cel puţin 30.000 Euro să fie suma pentru care titularul este asigurat în caz de boalǎ sau accident  (incluzand si  ziua  întoarcerii in ţară) precum şi transportul acasǎ în caz de deces.

5. Formularul de vizǎ trebuie să fie însoţit şi de alte documente în care sǎ se precizeze scopul, condiţiile şi durata vizitei, biletele de cǎlǎtorie, rezervarea la hotel şi o invitaţie particularǎ sau oficialǎ. Invitaţia poate fi scrisă într-o formă liberǎ, dar sǎ includǎ detaliile privitoare la gazdǎ, data de naştere a aplicantului, adresa şi numǎrul paşaportului, scopul şi durata vizitei. Dacă este vorba despre o vizitǎ particularǎ, este indicat sǎ se menţioneze şi relaţia, de exemplu dacǎ este prieten/ǎ, logodnic/ǎ sau rudǎ. Scrisoarea de invitaţie nu garanteazǎ acordarea vizei.

6. Se poate, de asemenea, sǎ se menţioneze şi alte detalii, cum ar fi ruta cǎlǎtoriei, mijloacele de transport, mijloacele financiare şi proprietǎţi, informaţii cu privire la locul de muncǎ. Suma obligatorie pentru a acoperi cheltuielile legate de şedere este de 40 Euro/zi. Este necesar sa prezentaţi extrasul de cont personal din ultimile trei luni.

7. Copiii minori care cǎlǎtoresc neînsoţiţi trebuie sǎ prezinte consimţǎmântul parinţilor legalizat la notariat şi o copie a certificatului de naştere.

Ambasada sau consulatul poate solicita prezentarea la interviu pentru a afla mai multe informaţii legate de scopul cǎlǎtoriei.

Prin semnarea formularului personal, aplicantul este responsabil pentru corectitudinea informaţiilor furnizate. Dacǎ formularul nu este semnat sau este semnat de altcineva, cererea de vizǎ va fi respinsǎ.

 In cazul unui raspuns negativ, taxa de viza nu se restituie.

 Permisul de şedere

IMPORTANT!

Pentru permisele de şedere este obligatoriu să se contacteze consulatul, telefonic (Tel. +40-21-230 7504 sau +40-21-230 7545) sau prin e-mail (sanomat.buk@formin.fi), înainte de depunerea actelor, pentru a se obţine o programare. Programarea se poate face în limbile română sau engleză.

Cetăţenii din UE

Cetăţenii din UE pot sta în Finlanda pentru o perioadă de 3 luni fără a avea un permis de şedere. Dacă durata şederii depăşeşte 3 luni, aceştia trebuie să se înregistreze la serviciul Finlandez pentru imigrări. De asemenea, cetăţenii din UE pot munci în Finlanda fără a avea nevoie de un permis de muncă.

Permisul de şedere pentru cetăţenii din afara UE

Cetăţenii din celelalte ţări, care nu sunt membre ale UE, trebuie să depună actele la ambasadă, în vederea obţinerii unui permis de şedere, înainte de sosirea în Finlanda. Incepand cu 1.12.2006, Finlanda a început să elibereze permise de şedere cu fotografie (sub forma unui card). Cardul este eliberat de  Maahanmuuttovirasto (Serviciul Finlandez pentru Imigrari) din Finlanda.

Permis de şedere pentru studenţi

Pentru a studia în Finlanda pentru o perioadă mai mare de 3 luni, este obligatorie obţinerea în prealabil, de la ambasadă a unui permis de şedere. Documentele necesare sunt următoarele:

1.Formularul pentru permis de şedere şi anexa corespunzătoare, pentru studii completate .

2. O fotografie tip paşaport. A se consulta “Passport photo guidelines”.

3. Paşaportul sau alt document de calatorie, valabil.

4. Scrisoare de accept, în original

a) Pentru studenţii care îşi continuă studiile în Finlanda, este necesară scrisoarea de accept de la şcoala sau universitatea de acolo.

b) In cazul celor care merg la studii în cadrul unui program de schimb între instituţii de învăţămînt , este necesară scrisoarea de accept de la organizaţia  respectivă, în original. Să se menţioneze detalii privitoare la taxele şcolare, cazare şi mese.

5.Dovada mijloacelor financiare pentru şedere şi studii în Finlanda, se face printr-o scrisoare de la banca unde este deschis contul.  Suma obligatorie este de 560 Euro/luna, in total 6720Euro/an. In cazul în care există şi o bursă, suma respectivă se va deduce din cei 6720 Euro/an.

6.Dovada acordării unei burse, în scris.

Taxa pentru permis de şedere se va achita prin transfer bancar în Euro sau Ron, în momentul depunerii actelor. Ambasada poate solicita şi alte documente, dacă este necesar. Timpul de procesare al documentelor este de aprox. o luna.

Pentru toate detaliile, accesaţi http://www.migri.fi/studying_in_finland

Permisul de şedere pentru muncitori

Pentru a munci in Finlanda este obligatorie obţinerea în prealabil, de la ambasadă, al unui permis de şedere care dă dreptul la muncă.La fel şi cei care doresc să-şi deschidă propria afacere. Totusi, exista si exceptii de la regulă. Pentru  toate detaliile accesaţi http://www.migri.fi/working_in_finland

Documentele necesare, sunt următoarele:

1.Formularul pentru permis de şedere şi anexa corespunzătoare pentru muncă (TM 054). Nu pot fi transmise prin fax sau e-mail.

2. O fotografie tip paşaport. A se consulta “Passport photo guidelines”.

3. Paşaportul sau alt document de călătorie, valabil.

Taxa pentru permis de şedere se va achita prin transfer bancar în Euro sau Ron, în momentul depunerii actelor. Ambasada sau Oficiul Finlandez pentru Imigrari poate solicita şi alte documente, dacă este necesar. Timpul de procesare al documentelor este de aprox. 2 luni

Permisul de şedere bazat pe legături de familie.

Pentru a aplica în vederea emigrării, este obligatorie obţinerea în prealabil, a unui permis, de la ambasadă. Documentele necesare sunt următoarele:

1.Formularul pentru permis de şedere şi anexa corespunzătoare pentru legături de familie “Clarification on family ties”.

2. O fotografie tip paşaport.A se consulta “Passport photo guidelines”.

3. Paşaportul sau alt document de călătorie, valabil.

4. In cazul în care se aplică pentru reîntregirea familiei şi soţul/soţia locuieşte în Finlanda, este  necesar şi certificatul de căsătorie apostilat, tradus şi legalizat la notariat, iar pentru copii, certificatele de naştere apostilat, traduse şi legalizate.

Taxa pentru permis de şedere se va achita prin transfer bancar înEuro sau Ron, în momentul depunerii actelor. Ambasada sau Oficiul Finlandez pentru Imigrări poate solicita şi alte documente, dacă este necesar.

Timpul de procesare al documentelor este de aprox. 4 luni.

Permisul de şedere pentru copil, cu fotografie

Incepand cu 1.12.2006, s-a introdus formularul pentru permis de şedere, cu fotografie, pentru copiii minori.Se va completa câte un formular separat pentru fiecare copil. Dacă aceştia nu au propriul document de călătorie, permisul de şedere se va aplica în paşaportul unuia dintre părinţi sau al tutorelui.

Actele necesare pentru permisul de şedere sunt: o fotografie tip pasaport (se consulta “Passport photo guidelines”), paşaportul sau alt document de călătorie, valabil.Taxa pentru permis de şedere se va achita prin transfer bancar în momentul depunerii actelor chiar si in cazul in care copilul este inclus in paşaportul părintelui.

 

 

Pentru permisele de şedere este obligatoriu să se contacteze consulatul, telefonic (Tel. +40-21-230 7504 sau +40-21-230 7545) sau prin e-mail (sanomat.buk@formin.fi), înainte de depunerea actelor, pentrua se obţine o programare. Programarea se poate face în limbile engleză sau finlandeză.

Tulosta

Tämä dokumentti

Muualla verkossa

Päivitetty 19.11.2018


© Ambasada Finlandei la Bucureşti | Despre site | Coordonate ambasada